Tag Archives: ترجمه متون انگلیسی
شبکه ایرانی مترجمان خارجی (INNT)

Iranian Network of Native Translators (INNT)  مقدمه امروزه شرکتهای تجاری، مراکز تحقیقاتی و همینطور افرادی که نیاز به خدمات ترجمه دارند از طریق اینترنت، روزنامه و برخورد روزانه، با تبلیغات مختلفی روبرو می شوند که مدعی ارائه خدمات تخصصی و کارشناسی ترجمه هستند. اما اینکه چطور می شود مطمئن شد که آیا این افراد، بهترین […]

Back To Top