Tag Archives: ترجمه اصطلاحات فارسی به انگلیسی
شبکه ایرانی مترجمان خارجی (INNT)

Iranian Network of Native Translators (INNT)  مقدمه امروزه شرکتهای تجاری، مراکز تحقیقاتی و همینطور افرادی که نیاز به خدمات ترجمه دارند از طریق اینترنت، روزنامه و برخورد روزانه، با تبلیغات مختلفی روبرو می شوند که مدعی ارائه خدمات تخصصی و کارشناسی ترجمه هستند. اما اینکه چطور می شود مطمئن شد که آیا این افراد، بهترین [...]

ترجمه فارسي-انگليسي

ترجمه فارسی-انگلیسی

Back To Top

Persian English Translation

ترجمه فارسی به انگلیسی

___________________________________

نخستین شبکه مترجمان خارجی در ایران با بیش از 700 مترجم و ویراستار خارجی از سراسر دنیا و نخستین مرکز ترجمه به 53 زبان دنیا در ایران و بزرگترین گروه وب سایتهای ترجمه در خاورمیانه

   

___________________________________

Persian English Translation